Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie


Wydrukuj tę stronę

Projekty UE

REALIZOWANE

 

Projekt pn. „Rewitalizacja terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie – sposobem na aktywizację społeczną mieszkańców”
Beneficjent: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie ul. Cicha 6
 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

ZREALIZOWANE

„Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla Cicha, Orlicz-Dreszera – termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013„Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie osiedla 1-go Maja, Zacisze – termomodernizacja, komunikacja, bezpieczne osiedla”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich objętego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

 strony internetowe lublin